De bekkenbodemspieren vormen de onderafsluiting van het bekken. De bekkenbodem is een functioneel geheel van spierweefsel en steunweefsel.  De functie van de bekkenbodem is het ondersteunen van de buikorganen (o.a. uw baarmoeder, blaas en darm), maar ook het afsluiten en openen van de plasbuis en de anus. Het niet goed functioneren van de bekkenbodem kan leiden tot klachten. Het kan zijn dat de spier verzwakt is of  juist te gespannen is. Het is van belang dat de bekkenbodem op het juiste moment het juiste doet. Spant de spier te traag of te krampachtig aan dan ontstaan er problemen met het ophouden of juist laten passeren van urine en/of ontlasting.

Zwangerschap.

Gedurende de zwangerschap krijgt de bekkenbodem extra gewicht te dragen. Dit is geen probleem omdat de bekkenbodem zich aanpast aan het langzaam toenemende gewicht. De hormonale veranderingen zorgen ervoor dat het bekken en de bekkenbodem wat soepeler worden. Uiteraard spelen ook eventueel andere belastende factoren (zoals sport, beroep of eerdere zwangerschappen) een rol.

Klachten.

Veel voorkomende bekkenbodemklachten zijn:

  • Ongewild urineverlies tijdens inspanning.
  • Snel optredende aandrang om te plassen die moeilijk te onderdrukken is, al of niet met urineverlies.
  • Moeite met het ophouden van windjes en/of ontlasting.
  • Het moeizaam kwijt kunnen van ontlasting (obstipatie).
  • Verzakking van blaas, baarmoeder of endeldarm.
  • Pijn en/of een zwaar gevoel in de onderbuik, vagina en/of anus.
  • Pijn bij het vrijen.

Fysiotherapie.

Bovenstaande klachten en/of problemen kunnen worden voorkomen of verholpen met behulp van fysiotherapie door een geregistreerd bekkenfysiotherapeute. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig, u kunt zelf rechtstreeks een afspraak maken; wacht er niet te lang mee!