Dit is een test die uw specifieke kans berekent op het krijgen van een kind met het Syndroom van Down. De volgende factoren zijn hierop van invloed:

  • De dikte van de nekplooi van de foetus. (Echoscopisch gemeten).
  • Hormoonspiegels van de aanstaande moeder. (Bepaald door bloedafname.)
  • Leeftijd van de moeder.

De combinatietest kan worden uitgevoerd tussen 9 en 14 weken.

Indien uit de test blijkt dat er een verhoogde kans bestaat op een kindje met het Syndroom van Down(meer dan 1 op 200), dan kan er met invasieve diagnostiek (zoals een vlokkentest of vruchtwater punctie) worden vastgesteld of de baby het Syndroom van Down heeft.