Vanaf 1 oktober 2021 stopt de combinatietest.

Dit is een test die uw specifieke kans berekent op het krijgen van een kind met het Syndroom van Down. De volgende factoren zijn hierop van invloed:

  • De dikte van de nekplooi van de foetus. (Echoscopisch gemeten).
  • Hormoonspiegels van de aanstaande moeder. (Bepaald door bloedafname.)
  • Leeftijd van de moeder.

De combinatietest kan worden uitgevoerd tussen 9 en 14 weken.

Indien uit de test blijkt dat er een verhoogde kans bestaat op een kindje met het Syndroom van Down(meer dan 1 op 200), dan kan er met invasieve diagnostiek (zoals een vlokkentest of vruchtwater punctie) worden vastgesteld of de baby het Syndroom van Down heeft.