Landelijke adviezen m.b.t. Coronavirus (COVID-19) en zwangerschap, bevalling en kraamtijd.

Onderstaande adviezen gelden in ieder geval tot 28 april 2020.

Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat een infectie met COVID-19 bij zwangere vrouwen anders verloopt dan bij de algehele populatie. Graag willen wij u via deze weg informeren over ons beleid.

Verloskundig Centrum Assen e.o. realiseert zich dat er regionale verschillen zijn m.b.t het aantal besmettingen. Onze beroepsgroep, de KNOV, ziet de noodzaak tot landelijke adviezen voor de zorgverlening aan zwangeren en kraamvrouwen. Niemand onder de 70 jaar wordt meer getest op het Coronavirus (bericht RIVM 13 maart 2020). Verloskundig Centrum Assen e.o. volgt de adviezen van de KNOV op.

Attentie contacten met verloskundige!

 • Heeft u koorts (tenminste 38 graden Celsius)?
 • Heeft u last van uw luchtwegen (hoesten of benauwdheid)?
 • en zijn de klachten ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een risicoland/ risicoregio?
  of:
  zijn de klachten ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patiënt met een bevestigde infectie met Coronavirus?

Kom dan alstublieft niet naar het gezondheidscentrum of laat uw verloskundige niet naar uw huis komen indien het geen spoed is. Neem altijd vooraf contact op met uw verloskundige.

 Wat vragen wij verder van cliënten?

 • Wij verwachten alleen cliënten op het spreekuur, neem dus geen partner/kinderen of andere mensen mee. Ook Echotoon verwacht u alleen op spreekuur. Echotoon biedt u wel de ruimte om te Facetimen.
 • Wij vragen u om geen sieraden en horloges aan uw handen en polsen te dragen tijdens bezoek aan ons.
 • Houd uw telefoon bij voorkeur buiten de spreekkamer.
 • Draag tijdens contact met ons geen pluizige kleding en sjaals, maar kleding die op minimaal 60 graden gewassen kan worden.
 • Houd uw nagels kort, gebruik geen nagellak.
 • Geef geen hand.
 • Was uw handen regelmatig en goed met zeep.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen en hoesten en gooi deze direct na gebruik in een afvalemmer.
 • Nies of hoest in uw elleboog.

Wat kunt u van ons verwachten?

De landelijke, fysiologische prenatale, natale en postnatale zorgverlening zijn aangepast. Vanzelfsprekend blijven spoedconsulten bestaan.

Wij proberen besmetting van collega op collega te voorkomen door niet meer persoonlijk over te dragen. Dit zal telefonisch gebeuren. De stagebegeleiding is stopgezet.

Maatregelen Prenatale zorg: (Zwangerschapsbegeleiding)

 • Wij maken de interval tussen de controles bij geen klachten zo groot mogelijk, controles volgens advies zijn gericht op het uitsluiten van pathologie.
 • Alle controles: wij nemen na uw controle telefonisch contact met u op voor vragen, adviezen en belinstructies. Wij vragen u telefonisch goed bereikbaar te zijn. Het kan zijn dat wij met een onbekend nummer bellen en wij verzoeken u dit gesprek aan te nemen. Schrijf vragen voorafgaand aan uw controle op en neem uw vragenlijst mee naar uw controle, zodat u niks vergeet te bespreken met ons en de telefoonlijn effectief gebruikt kan worden. Een van de verloskundigen belt u na de controle op om uw vragen te beantwoorden.
 • Alleen het uitwendig onderzoek en het meten van uw bloeddruk worden op de praktijk gedaan. Dit dient zo kort mogelijk te gebeuren om fysiek contact kort te houden en zo min mogelijk mensen in de wachtkamer te hebben. Dit zullen wij u ook telefonisch uitleggen.
 • Wilt u zorgen dat u uw kraampakket bij 36 weken in huis heeft? Zou u deze willen controleren op compleetheid en daarna in het pakket willen laten zitten?
 • Voorlichting rondom de baring en belinstructies treft u aan in uw zorgplan vanaf bladzijde 23. Zou u dit thuis goed willen doornemen voor 36 weken?
 • Zwangerschapscursus: de cursus is geannuleerd.
 • Borstvoedingsavond: de avond is geannuleerd.
 • Pretecho’s: worden geannuleerd.

Wij hanteren onderstaand terugkomschema voor uw zwangerschapscontroles:

 • Intake: telefonisch en kort praktijkbezoek voor echo
 • Counseling: telefonisch
 • 16 weken groei
 • 20 weken SEO (Echotoon of praktijk)
 • 27 weken RH en HB, groei en PE
 • 31 groei en bloeddruk
 • 35 groei en bloeddruk
 • 37 groei en bloeddruk
 • 39 groei en bloeddruk
 • 40 groei en bloeddruk
 • 41 groei en bloeddruk

Natale zorg: (De bevalling)

 • Er is nu nog keuzevrijheid qua plaats bevalling. Het WZA heeft echter besloten dat verloskundigen van praktijken buiten het ziekenhuis geen bevalling meer mogen begeleiden in het WZA. Dit houdt in dat ook wij niet meer mee naar binnen gaan met u!
 • Wij volgen de richtlijn van het lokale ziekenhuis wat betreft aantal bezoekers etc.

Postnatale zorg: (De kraamvisites)

 • Wij zullen zoveel mogelijk via bellen met u in contact staan en visites vermijden, m.u.v. spoedconsulten. Wij proberen u te bellen tussen 09:00 uur en 10:00 uur. Zou u de controles en uw vragenlijst bij de hand willen houden en goed bereikbaar willen zijn? Het kan zijn dat wij met een onbekend nummer bellen en wij verzoeken u dit gesprek aan te nemen.
 • Mochten wij u bezoeken dat verwachten wij van u dat er geen andere bezoekers aanwezig zijn, m.u.v. de kraamverzorgende.
 • De kraamverzorgende van Kraamcentrum Assen e.o. heeft een poster bij zich. Wij verzoeken u om de poster zichtbaar bij uw voordeur te plaatsen.
 • Weegspreekuur: geannuleerd.

U kunt van ons verwachten dat wij gebruik zullen blijven maken van onze korte lijnen tussen Verloskundig Centrum Assen e.o., Kraamcentrum Assen e.o. en Echotoon. Het beleid zal zo veel als mogelijk op elkaar afgestemd zijn.

Voor overige informatie verwijzen wij u naar het  RIVM.

Uw zwangerschapscontroles.

Zoals aangegeven zal alle informatie telefonisch met u worden uitgewisseld. Graag brengen wij onderstaand overzicht onder de aandacht zodat u inzichtelijk hebt welke aanvullende, online informatie u kunt doornemen naast ons uitgebreide zorgplan. Uiteraard is elke zwangerschap weer anders en kan het zijn dat u andere en /of aanvullende informatie ontvangt. Algemene informatie vindt u op onze website onder voorlichting.

Intake:

 1. Wij nemen uw anamnese af a.d.h.v. het  intakeformulier. Zou u dit ruim voorafgaand aan uw afspraak willen invullen en willen mailen naar: info@verloskundigcentrumassen.nl?
 2.  Counseling en folders. Zou u deze informatie willen doornemen?
 3. Folder zwanger ontvangt u van ons met verwijzing bloedonderzoek. Zou u deze informatie willen doornemen uiterlijk voordat u gaat bloedprikken?
 4. Wij geven u uitleg over bloedonderzoek; Wat betreft de uitslag geldt geen bericht goed bericht.
 5. Wij geven u uitleg over ons unieke zorgplan.
 6. U wordt gewezen op regelzaken; verzekering, erkenning, gezag, voogdij en kraamzorg.
 7. Kraamzorg dient geregeld te worden. Wij kunnen u bij ons eigen Kraamcentrum Assen e.o. inschrijven.
 8. BV/FV : Zou u zich willen inlezen?
 9. Thuis/poliklinisch bevallen; mogelijk heeft u de keuze. Bed begane grond heeft de voorkeur bij een thuisbevalling.
 10. Wij adviseren u om uw huisarts en apotheek te informeren over uw zwangerschap.
 11. Attentie zwangerschapscursus op de praktijk.

2de Controle:

 1. Wij beoordelen en bespreken uw bloeduitslagen.
 2. U ontvangt een zwangerschapsverklaring. Zou u dit tijdig aan uw werkgever willen geven?
 3. U krijgt een uitdraai van uw zwangerschapskaart mee;  zou u deel 1 en 2 en achterin uw zorgplan willen plaatsen?
 4. SEO : Heeft u al een afspraak gemaakt? U kunt zelf bellen voor een afspraak met Echotoon.
 5. U krijgt een verwijzing SEO mee.
 6. Kraamzorg geregeld? U krijgt dan een cadeaubon mee. U kunt contact opnemen met Echotoon voor het plannen van uw pretecho indien u bij VCA en KCA bent ingeschreven.
 7. Heeft u de huisarts en apotheek geïnformeerd over uw zwangerschap?
 8. Heeft u uw kraampakket besteld en in huis? Zou u deze willen controleren op compleetheid en daarna in het pakket willen laten zitten?

20 Weken:

 1. Het SEO verslag zullen wij beoordelen en met u bespreken.
 2. Heeft u de erkenning en het gezag al geregeld?
 3. Attentie BV-cursus op praktijk.
 4. De folder kindsbewegingen van VSV Assen krijgt u mee.

24 Weken:

 1. Indien u rhesus-negatief bent krijgt u een formulier mee voor bloedonderzoek bij 27 weken. Dit kunt u laten prikken op het afnamelaboratorium van het WZA (07:00u-16:30u).
 2. Aanvraag HB en glucose mee; wij verzoeken u rond 28-30 weken te gaan prikken op het afnamelaboratorium van het WZA (07:00u-16:30u).
 3. Indien u ook bij KCA staat ingeschreven kunt u de 3d/4d-echo bij 28-29 weken plannen. U kunt contact opnemen met Echotoon voor het plannen van uw pretecho indien u bij VCA en KCA bent ingeschreven.

30 Weken:

 1. Uw uitslag van de RAL is inmiddels binnen. Eventueel krijgt u anti-D . Wij zullen de registratiekaart invullen en willen u vragen deze op de bus doen.
 2. Folder bevalhoudingen en pijnfolder mee. Iedereen mag op haar eigen manier bevallen zolang dat medisch verantwoord is.
 3. Geboorteplan aankaarten en badbevalling worden met u besproken.
 4. Uw bloeduitslagen worden beoordeeld en met u besproken.
 5. Afspraken worden nu vooruit inpland; 33-35-36 weken. Bij 35 of 36 weken krijgt u een dubbel consult i.v.m. de liggingsecho.
 6. Wij vragen u om het zorgplan goed ter voorbereiding op de liggingsecho door te nemen vanaf bladzijde 23.

36 Weken:

 1. Controle met liggingsecho. (U hoeft geen volle blaas te hebben)
 2. U krijgt een uitdraai van de zwangerschapskaart mee en de folders over pku, ght en iceterus mee. Wat betreft de uitdraai van uw zwangerschapskaart;  zou u deel 1 en 2 en achterin uw zorgplan willen plaatsen?
 3. U krijgt een evaluatieformulier mee over de door ons geleverde zorg en de zorg rondom borstvoeding.
 4. U wordt geïnformeerd over de mogelijkheden rondom anticonceptie na uw bevalling.
 5. Wij adviseren u om alvast vitamine k en/of d in huis halen.
 6. Wat moet er thuis klaarstaan?
 7. Wij adviseren u een bed op begane grond. Wij zullen dit toelichten.
 8. Laat ons weten of u nog bepaalde verzoeken/verwachtingen naar ons toe heeft.
 9. Wij nemen de belinstructies met u door.
 10. Indien uw baby in stuit ligt krijgt u een folder over uitwendige versie mee en zullen wij de opties doornemen.

40 Weken:

 1. Dit is uw laatste consult bij ons echter blijft u nog wel onder onze zorg; u krijgt een verwijzing mee i.v.m. serotiniteit en wij zullen u uitleg geven.
 2. U moet zelf de poli  gynaecologie bellen voor een afspraak bij 41 weken. Daar krijgt u een CTG en echo.

Uw kraambedcontroles.

Zoals aangegeven zal alle informatie telefonisch met u worden uitgewisseld. Graag brengen wij onderstaand overzicht onder de aandacht zodat u inzichtelijk hebt welke aanvullende, online informatie u kunt doornemen naast ons uitgebreide zorgplan. Uiteraard is elke kraamperiode weer anders en kan het zijn dat u andere en /of aanvullende informatie ontvangt. Algemene informatie vindt u op onze website onder voorlichting. Elk telefonisch contact zal de verloskundige alle medische controles met u en / of uw kraamverzorgende bespreken.

Dag 1

 1. U dient uw huisarts binnen 24 uur na de bevalling op de hoogte te brengen van uw bevalling.
 2. U ontvangt van ons of het ziekenhuis een verslag van uw bevalling.
 3. Indien nodig krijgt u anti-D.
 4. Heeft u vitamine K en D in huis?

Dag 2 t/m 7

 1. U krijgt informatie en bericht over de hielprik en de gehoortest.

Dag 8

 1. U wordt geïnformeerd over de mogelijkheden rondom anticonceptie na uw bevalling.
 2. Is uw baby gestart met vitamine K?
 3. Heeft u kraamzorg van Kraamcentrum Assen? Graag willen wij u vragen om het evaluatieformulier over de door ons geleverde zorg en de zorg rondom borstvoeding met uw kraamverzorgende van Kraamcentrum Assen e.o. mee te geven.
 4. Wij zullen een telefonische nacontrole met u afspreken.