Verloskundig Centrum Assen e.o. maakt echo’s voor de cliënten van de eigen verloskundigenpraktijk en op verzoek voor cliënten van andere verloskundigen praktijken. U hoeft niet ingeschreven te staan bij onze praktijk voor het maken van een echo. Dus ook als u bij een andere praktijk onder controle bent kunt u bij ons terecht voor een echo. Uiteraard blijft de medische zorg onder verantwoording van de praktijk waar u ingeschreven staat.

Lotte Brongers (Verloskundige Centrum Assen) en Echotoon zijn werkzaam op onze locatie als echoscopisten. Aangezien Echotoon alle medische echo’s doet, inclusief de 13-weken echo en de 20-weken echo, heeft het onze voorkeur dat Echotoon al uw echo’s maakt. Zo is er vanaf het begin een compleet dossier bij Echotoon en daarnaast is Echotoon nog specifieker opgeleid. Een mooie aanvulling op onze zorg dus!

Echo’s worden uitsluitend gemaakt op medische indicatie. Dit kan bijvoorbeeld zijn: vroege echo, termijnbepaling, een screeningsecho, groei of ligging. De verloskundige beslist wanneer het noodzakelijk is om een echo te laten verrichten. Cliënten van Verloskundig Centrum Assen e.o. krijgen altijd standaard 2 echo’s aangeboden:

  • In het begin van de zwangerschap een vroege echo en/of een termijnecho om de exacte uitgerekende datum te bepalen.
  • Bij 36 weken een liggingsecho om de ligging van uw kindje met zekerheid vast te stellen.

Komt u voor een vroege echo of een termijnecho dan is het prettig als u een volle blaas heeft. Bij de overige echo’s is dit niet nodig. Na afloop krijgt u altijd een foto mee van uw ongeboren kindje.

Wat is echografie?

Echografie werkt met geluidsgolven. Deze worden via een apparaatje uw buik ingezonden en door ditzelfde apparaatje ook weer opgevangen. De hoeveelheid van het weerkaatste geluid, bepaalt de kwaliteit van het echobeeld. De ligging van het kindje en het postuur van de aanstaande moeder hebben invloed op de duidelijkheid van de echo.

Wat is het verschil tussen 2D, 3D en 4D echografie?

De D in 2D, 3D en 4D staat voor dimensies. In principe zijn er 3 dimensies: hoogte, breedte en diepte. Bij echografie bedoelen we er echter iets anders mee. Als we 2D naar uw kindje kijken, krijgen we beelden te zien (vaak zwart/wit) van doorsnedes, net als bij een CT of MRI scan. Hiermee kunnen we dus heel goed naar onder andere de organen van het kindje kijken en zien we het kindje bewegen. We kunnen ook naar het gezichtje kijken, maar meestal geeft dan alleen “en profil” een herkenbaar beeld.

Met 3D kunnen we het oppervlak van het gezichtje laten zien. Hiervoor gebruiken we een andere techniek. De geluidsgolven worden anders aangestuurd waardoor we geen doorsnedes, maar volumes te zien krijgen: een driedimensionaal pakketje aan informatie. Dat pakketje kunnen we bewerken, waardoor we een mooie, realistische afbeelding van bijvoorbeeld het gezichtje van uw baby kunnen laten zien, maar ook een voetje of een handje. We kunnen ze in kleur voor u afdrukken.

Met 4D plakken we de 3D foto’s snel achter elkaar (net als in een film). Op die manier kunnen we de bewegingen van uw kindje laten zien. Deze laatste D staat dus voor bewegend beeld.

U kunt de pretecho producten niet combineren met de medische echo’s. Wij hanteren hiervoor de landelijke richtlijnen.

Wie neemt u mee tijdens de onderzoeken?

Dat mag u vooral zelf bepalen. Als u ons om advies zou vragen zouden wij u adviseren bij de termijnecho en de 13 en 20 weken echo samen met uw partner te komen. Het is bijzonder om samen met uw partner uw kindje te ontmoeten via de echo. Daarom bieden wij u ook de mogelijkheid de echo-onderzoeken in de avonduren of op zaterdag te laten uitvoeren, het kan zijn dat u hiervoor gevraagd wordt om naar een andere echolocatie van Echotoon te gaan. Wij gaan uit van een goede uitkomst van de echo, echter dit kunnen wij niet garanderen. U krijgt de uitslag meteen tijdens het onderzoek. Houdt hier bij u keuze wie u meeneemt rekening mee.

Hoewel kinderen  altijd welkom zijn, willen wij u er op attent maken dat kleine kinderen een echo spannend kunnen vinden. Tijdens het onderzoek is de ruimte donker, de onderzoeken kunnen lang duren (soms meer dan 30 minuten) en u ligt op de bank waardoor u beperkt wordt in uw bewegings- en troostmogelijkheden. Het kan lastig zijn om uit te leggen wat er gebeurt, zeker als onverhoopt de uitslag minder gunstig is.