Wij bieden u, samen met Echotoon, de mogelijkheid aan om uw SEO op onze locatie te laten uitvoeren.

De meeste kinderen komen gezond ter wereld. Echter bij een klein percentage van alle zwangerschappen (2-4%) wordt vóór of na de geboorte een aandoening vastgesteld. Een deel van al de aandoeningen kan met behulp van echoscopie al in de zwangerschap worden opgespoord.

Structureel Echoscopisch Onderzoek.

Tijdens het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) worden de groei van de foetus en het vruchtwater beoordeeld en kunnen aandoeningen worden opgespoord. In Nederland wordt aan iedere zwangere een SEO aangeboden, het is een bevolkingsonderzoek. Indien u besluit om een SEO te laten verrichten dan zal deze plaatsvinden bij voorkeur rond de 20e zwangerschapsweek. Dit is in verband met de in Nederland gehanteerde abortusgrens van 24 weken. Worden er bij het SEO afwijkingen gevonden, dan kunt u er nog voor kiezen om de zwangerschap af te laten breken.

Tijdens het SEO wordt er gekeken naar de hersenen, hart, maag, nieren, buikwand, navelstreng, blaas, ruggetje en ledematen. Benadrukt wordt dat niet alle aandoeningen zichtbaar zijn. Voor neurale buisdefecten (open rug), nieraandoeningen en buikwanddefecten geldt dat een getrainde echoscopist deze in zo’n 80-90% van de gevallen ziet. Voor hartafwijkingen geldt dat deze slechts in 50% van de gevallen opgespoord zullen worden.

Ook kunnen er met de echo verschillende structuren worden gevonden die softmarkers worden genoemd (zoals bijvoorbeeld cysten in de hersenen, of verwijde niertjes). Indien er maar één softmarker aanwezig is dan wordt dat beschouwt als een variatie van het normale zonder verdere consequenties. Aanwezigheid van meerdere softmarkers kan wijzen op een verhoogde kans op een chromosomale afwijking bij de baby, zoals bijvoorbeeld Syndroom van Down.

Een SEO is niet verplicht, u heeft de keuze om van het SEO af te zien. Het is belangrijk om goed na te denken over deze keuze. Een gunstige uitslag van het SEO is geen garantie voor een gezond kind. Als de organen er bij het SEO normaal uitzien hoeft dat niet automatisch te betekenen dat zij ook goed functioneren. Ook is het zo dat het SEO een momentopname is vroeg in de zwangerschap. Een deel van de aandoeningen is dan nog niet vast te stellen en er kunnen ook aandoeningen “gemist” worden door de echoscopist.

U krijgt een schriftelijke uitslag mee van de echoscopist. Bij gebleken (mogelijke) afwijkingen wordt Verloskundig Centrum Assen e.o. (telefonisch) op de hoogte gebracht en zult u door ons worden doorverwezen voor nader onderzoek.

Het maken van de 20-weken echo duurt ongeveer 30 minuten. Als u besluit een 20-weken echo te laten maken dan krijgt u van ons een verwijzing en een informatieformulier mee.

De zorg en uitvoering van het SEO is beschreven in richtlijnen. Wij werken volgens deze richtlijnen en hebben een contract en met de stichting prenatale screening noord Nederland. Echotoon is gevisiteerd en voldoet aan de kwaliteitsnorm. Visitatie 23-10-2014

Gedurende uw zwangerschap heeft u recht op één medische 20-weken echo (SEO). De medische echo valt onder de wet Bevolkingsonderzoek en wordt vergoed vanuit uw basisverzekering maar gaat niet van uw eigen risico af.

Wij zullen deze dan ook rechtstreeks bij hen declareren. Mocht u niet, of in het buitenland verzekerd zijn, dan dient u de onderzoeken na afloop direct bij ons te betalen, contant of met PIN. U krijgt dan van ons een factuur mee, waarmee u eventueel alsnog de kosten zelf kunt declareren.

Op elk contact, elke dienst of verrichting bij Echotoon, zijn de algemene voorwaarden van Echotoon van toepassing.

Echotoon is aangesloten bij de BEN echoscopistenvereniging