In sommige families komen bepaalde erfelijke ziektes voor. Het is belangrijk om voordat u zwanger gaat worden hier meer over te weten. Wij raden u aan te achterhalen wie in uw familie de aandoening heeft en of het inderdaad een genetische aandoening is.

Klinisch geneticus.

Een klinisch geneticus is een arts, vaak verbonden aan een academisch ziekenhuis, die gespecialiseerd is in erfelijke aandoeningen. Heeft u het vermoeden dat de aandoening in uw familie inderdaad erfelijk is en wilt u weten wat de gevolgen zijn voor een eventuele zwangerschap, dan kunt u via uw huisarts u laten verwijzen naar een klinisch geneticus. De klinisch geneticus zal u informeren over de aandoening, de mate van erfelijkheid, mogelijkheden tot onderzoek, dragerschap en de kans dat uw toekomstige kind(eren) de ziekte kunnen hebben.

Genetisch onderzoek neemt vaak veel tijd in beslag. Indien u een kinderwens heeft raden wij u aan niet te lang te wachten met het laten verrichten van onderzoek. Probeer helderheid te krijgen voordat u daadwerkelijk zwanger bent.

Het UMCG beschikt over een afdeling Klinische Genetica. U kunt daar een afspraak maken.