Informatieblad: Miskraam.

Folder: Informatie over het Stuctureel Echoscopisch Onderzoek.

Folder: Informatie over de screening op Downsyndroom.

Brochure: Zwanger! (Bloedonderzoeken)

Folder: Vlokkentest.

Folder: Vruchtwaterpunctie.

Informatieblad: Tripeltest.

Informatieblad: Downsyndroom.

Informatieblad: Open ruggetje en open schedel.

Informatieblad: Bloedarmoede voor en na de zwangerschap.

Folder: Rhesusziekte en Rhesusprik.

Folder: Jouw bevalling; Hoe ga je om met pijn?

Folder: Hielprik en Gehoorscreening.

Folder: Gehoorscreening.

Folder roken.

Kindsbewegingen.

Zwanger en vrijen.