Tijdens het bezoek voor de hielprik, zal ook de gehoortest bij uw kindje worden afgenomen. Heeft uw kindje de eerste dagen in het ziekenhuis gelegen, dan wordt de hielprik soms al in het ziekenhuis gedaan. In dat geval zal het consultatiebureau alleen nog thuis langs komen voor de gehoortest.

Goed kunnen horen is belangrijk voor de spraakontwikkeling. Bij de gehoortest wordt er een klein dopje in het oor van uw kindje geplaatst met een klein luidsprekertje dat geluidjes afgeeft. Een gezond oor geeft bij het horen van die geluidjes trillingen terug. Die trillingen worden weer geregistreerd door het dopje. Uw kindje merkt niets van de test, hij zal er waarschijnlijk gewoon doorheen slapen.  Een enkele keer mislukt de test als het oortje nog vol zit met het huidsmeer van de geboorte. De test moet dan enkele dagen later herhaald worden.

Bekijk de voorlichtingsfilm over de hielprikscreening en de gehoortest op de website van het RIVM.