Nieuwjaarsactie 2021!

Bij telefonische of schriftelijke inschrijving vanaf 1 januari 2021 bij Verloskundig Centrum Assen e.o. en Kraamcentrum Assen e.o. ontvangen de eerste 25 inschrijvingen een draagdoek t.w.v. € 50,00!

GRATIS indien u zich aanmeldt bij zowel Verloskundig Centrum Assen e.o. en Kraamcentrum Assen e.o.

Algemeen

Als uw baby net is geboren wilt u hem of haar dicht bij u houden, veilig en warm. U merkt vast al snel dat de baby in uw armen sneller kalmeert, goed op temperatuur blijft, rustiger is en het diepst slaapt. Ontzettend fijn voor jullie allebei.

De lichaamsbouw van een pasgeboren baby is van nature gemaakt om te dragen; wanneer u uw baby optilt, spreidt de baby de beentjes automatisch tot een soort kikkerhouding ter voorbereiding om gedragen te worden. Deze kikkerhouding neemt de baby ook aan wanneer het bij u in de draagdoek komt. De heupjes hebben nog niet hun uiteindelijke vorm aangenomen en worden door de draagdoek in de juiste positie gehouden om zich verder goed te kunnen ontwikkelen. Daarnaast is de ruggenwervel van een baby nog bol, een C-vorm. Pas na enige tijd verandert dit in de S-vorm, zoals volwassenen. In een draagdoek drager wordt deze C-vorm goed ondersteund.

Voordelen:

 • Het evenwichtsorgaan van baby’s wordt gestimuleerd door het dragen in de draagdoek; de baby beweegt de hele tijd met u mee en ervaart het gevoel van zwaartekracht. Op deze manier kan het een goed lichaamsbewustzijn opbouwen.
 • Door het huid op huid contact wordt de huidhonger van uw baby gestild.
 • Uw baby voelt zich geborgen, veilig en kan ontspannen, wat een goede hechting bevordert.
 • Dragen kan een stimulans zijn om de borstvoeding in de eerste periode op te gang te brengen.
 • Voor baby`s met darmkrampjes of reflux (spugen) kan het heel prettig zijn om rechtop gedragen te worden doordat de zwaartekracht een positief effect kan hebben.
 • In de draagdoek komen harde geluiden net iets gedempter binnen, bovendien kan uw baby direct zien hoe u als ouder reageert; u bent het referentiekader. Uw baby kan ervoor kiezen om weg te kruipen tegen u aan om naar uw hartslag te luisteren. Of om juist met zijn hoofdje uit de doek te piepen en poolshoogte te nemen.

Aanvullende voorwaarden.

Op elk contact, elke dienst of verrichting bij ons, zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

 1. De eerste 25 schriftelijke of telefonische aanmeldingen vanaf 1 januari 2021 bij zowel Verloskundig Centrum Assen e.o. en Kraamcentrum Assen e.o. krijgen een draagdoek aangeboden.
 2. Zowel Verloskundig Centrum Assen e.o. als Kraamcentrum Assen e.o. behoudt zich het recht voor om het materiaal en/of de kleur zelf uit te kiezen
 3. Het gebruik van een draagdoek is op eigen verantwoordelijkheid. Wij wijzen u op de mogelijkheid van een draagdoekconsult bij een draagdoekconsulent.
 4. Iedere draagdoek wordt slechts één maal verstrekt. U dient de draagdoekactiemail met de uitnodiging om uw draagdoek op te komen halen zorgvuldig te bewaren. In geval van verlies vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele mails kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Verloskundig Centrum Assen e.o. en Kraamcentrum Assen e.o. te worden verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om een mail uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele draagdoekactiemail en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.
 5. Iedere draagdoekactiemail met de uitnodiging tot het ophalen van uw draagdoek is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de draagdoek niet meer worden opgehaald.
 6. Draagdoekacties uitgegeven door Verloskundig Centrum Assen e.o. en Kraamcentrum Assen e.o. en/of door Verloskundig Centrum Assen e.o. en Kraamcentrum Assen e.o. aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van de gratis draagdoek aangeboden door Verloskundig Centrum Assen e.o. en Kraamcentrum Assen e.o..
 7. De draagdoek is niet in te wisselen voor de andere dienstverleningen binnen Verloskundig Centrum Assen e.o. en Kraamcentrum Assen e.o.
 8. Draagdoekacties kunnen niet voor aanmeldingen gedaan voor 1 januari 2021 gebruikt worden.
 9. Indien u na gebruik van de draagdoekactie overstapt naar een andere verloskundigenpraktijk en/of kraamcentrum anders dan als gevolg van een verhuizing buiten ons werkgebied, komen uw rechten van de actie en het tegoed van de draagdoek te vervallen en worden de gemaakte kosten bij u in rekening gebracht.
 10. De draagdoekactie is niet inwisselbaar voor geld.
 11. Het is niet toegestaan de actiemail of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 12. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van draagdoekactie wordt ontzegd.
 13. Het is niet toegestaan de draagdoekactie op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 14. Zowel Verloskundig Centrum Assen e.o. als Kraamcentrum Assen e.o. corresponderen op geen enkele wijze tot welke aantal aanmeldingen u behoort. U kunt vertrouwen op een correcte aanpak.
 15. Heeft u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de draagdoekactie of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door per mail contact op te nemen met Verloskundig Centrum Assen e.o. en Kraamcentrum Assen e.o.. Wij zullen uw e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.

Afspraak maken om uw draagdoek op te halen?

Kraamcentrum Assen e.o. zal na uw aanmelding bij zowel Verloskundig Centrum Assen en Kraamcentrum Assen per mail contact opnemen voor het maken van een afspraak. U ontvangt dan een draagdoekactiemail.