Verloskundig Centrum Assen e.o. heeft een selectie voor u gemaakt van een aantal handige internetsites. Dit hebben wij gedaan als service. Verloskundig Centrum Assen e.o. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites.

BMI:
www.bmiberekenen.com

Kinderwens:
www.zwangerstraks.nl
www.zwangerwijzer.nl
www.slikeerstfoliumzuur.nl

Erfelijkheid:
www.erfelijkheid.nl

Moeders voor moeders:
www.moedersvoormoeders.nl

Leefgewoontes:
www.zwangernu.nl

www.slikeerstfoliumzuur.nl

Voeding:
www.voedingscentrum.nl

Prenatale onderzoeken:
www.prenatalescreening.nl
www.kiesbeter.nl

Rhesusziekte:
www.rhesusprik.nl

Roken:
www.stivoro.nl
www.rokeninfo.nl

Alcohol:
www.alcoholenzwangerschap.nl
www.alcoholinfo.nl

Drugs:
www.drugsinfo.nl

Borstvoeding:
www.borstvoeding.nl
www.borstvoeding.com

Hielprik:
www.rivm.nl/hielprik

Gehoortest:
www.rivm.nl/gehoorscreening

Anticonceptie:
www.anticonceptie.nl

Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen:
www.knov.nl

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie:
www.nvog.nl

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu:
www.rivm.nl

Nationale kennis- en voorlichtingscentrum over erfelijkheid, zwangerschap en erfelijke en aangeboren aandoeningen:
www.erfocentrum.nl

Soa’s / Aids:
www.soaaids.nl

Steunpunt huiselijk geweld/seksueel geweld:
www.steunpunthuiselijkgeweld.nl

Onbedoelde zwangerschap / afstand doen van kind / huiselijk en seksueel geweld:
www.fiom.nl

Tienermoeders:
www.tienermoeders.nl

Veilig slapen:
www.veiligslapen.info

Werk en zwangerschap:
www.szw.nl
www.arbobondgenoten.nl

Infectieziekten.
www.rivm.nl/cib/themas/Zwangerschap

Prematuren.
https://www.kenniscentrumimh.nl/ouders/te-vroeg-geboren-kinderen/