De verloskundigen van Verloskundig Centrum Assen e.o. streven naar een optimale zorgverlening. Mede door uw feedback kunnen wij dit zo houden en zo nodig verbeteren. Mocht het voorkomen dat u niet (volledig) tevreden bent over onze zorg, dan vragen wij u dat aan ons kenbaar te maken. Hopelijk kunnen we middels een goed gesprek de onvrede bij u wegnemen. Het is ook mogelijk om een gesprek te hebben met de andere verloskundige. Samen hebben we het dan over de klacht.

Een gesprek geeft vaak duidelijkheid en biedt ruimte om de wederzijdse verwachtingen te bespreken, waardoor wij rekening met uw gevoelens kunnen houden. Dit bevordert de samenwerking en het vertrouwen.

Komt u er samen niet uit? Bel, schrijf of mail dan naar/met Verloskundig Centrum Assen e.o.. U kunt vragen naar Lotte Brongers. Zij zal dan samen met u en de medewerker proberen een oplossing te vinden voor uw onvrede of klacht.

Contactgegevens:

Verloskundig Centrum Assen e.o.

Transportweg 8b

9405 PR Assen

06-22125834

info@verloskundigcentrumassen.nl

Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is, of als een gesprek het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan een klachtenfunctionaris.

Verloskundig Centrum Assen e.o. is aangesloten bij CBKZ.

Contact
Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg
Molenstraat 30
4201 CX Gorinchem
Telefoon 088-0245123
E-mail: klachtverloskunde@cbkz.nl