Indien er sprake is van een medium risk situatie heeft u geen keuze waar u gaat bevallen. Dit geldt met name voor zwangeren die een voorgaande keer een gecompliceerde bevalling gehad hebben en nu een verhoogd risico lopen dat dit weer gebeurt.

Zodra u hiervoor in aanmerking komt dan wordt dit altijd door uw verloskundige met u besproken. Uw bevalling zal plaatsvinden in het ziekenhuis onder onze begeleiding en verantwoordelijkheid. Uw bevalling wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.