Op dit moment is der geen epidemie in Nederland. H

De vaccinatierondes zijn afgesloten en er komt geen nieuwe vaccinatieronde meer. Voor zwangeren die nu meer dan 12 weken zwanger zijn, is geen vaccinatie meer beschikbaar.

De adviezen ten aanzien van voorkoming van de griep gelden nog steeds:

  • Vermijd contact met mensen met griep.
  • Was regelmatig uw handen met water en zeep.
  • Gebruik een papieren zakdoek bij hoesten, niezen of snuiten.
  • Raak zo min mogelijk uw ogen, neus en mond aan.
  • Maak regelmatig schoon.
  • Blijf thuis en blijf uit de buurt van anderen als u griep hebt.
  • Volg de informatie op radio, tv, internet en in dagbladen.

Overigens is het uit hygiëne oogpunt ook buiten het griepseizoen verstandig bovenstaande in acht te nemen. Deze hygiënemaatregelen werken ook ter voorkoming van andere infecties dan griep.

De website van het RIVM bevat de meest recente informatie over Nieuwe Influenza A.

Ook is er een speciale themapagina over zwangerschap: www.grieppandemie.nl

Bronnen: KNOV en RIVM