De Combinatietest.

Deze test werd tot 1 oktober 2021 aangeboden en is daarna komen te vervallen.

De nipt.

De NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) is een test waarbij het bloed van de moeder wordt gebruikt om in het laboratorium te testen of het ongeboren kind mogelijk down-, edwards– of patausyndroom heeft. U kunt ook laten onderzoeken op nevenbevindingen. Lees voor meer informatie: de site van het RIVM en/of  onderzoek van mijn ongeboren kind.

13 Wekenecho.

U kunt meedoen aan de 13 wekenecho. Deze echo is onderdeel van een wetenschappelijke studie.

De 13 wekenecho is een medisch onderzoek naar lichamelijke afwijkingen bij uw kind. De 13 wekenecho lijkt veel op de 20 wekenecho. Een echoscopist kijkt met een echo-apparaat of uw kind lichamelijke afwijkingen heeft.

Lees voor meer informatie over de 13 wekenecho de site van de RIVM.

Invasieve diagnostiek.

U komt o.a. in aanmerking voor het laten verrichten van een vlokkentest of een vruchtwater onderzoek indien:

  • U 36 jaar of ouder bent in de 18e zwangerschapsweek.
  • Er in de familie chromosomale aandoeningen voorkomen.
  • Er in de familie erfelijke stofwisselingsziekten voorkomen die met invasieve diagnostiek zijn op te sporen.
  • Er uit de combinatietest blijkt dat er een verhoogd risico bestaat.

De vlokkentest.

De test wordt verricht bij een zwangerschapsduur van elf tot dertien weken. Er worden met behulp van een naald via de buikwand van de zwangere enkele vlokken van de placenta verzameld. Deze bevatten de chromosomen van het kind die onderzocht zullen worden op afwijkingen. Ook kunnen er bepaalde stofwisselingsziekten opgespoord worden en kan DNA-onderzoek worden verricht. Er bestaat een kans van 1 op 200 dat er als gevolg van de vlokkentest een miskraam op zal treden.

De vruchtwaterpunctie.

Met deze test wordt er met een naald door de buikwand van de zwangere wat vruchtwater opgezogen. Hierin bevinden zich cellen van uw kindje. De chromosomen van deze cellen worden onderzocht op afwijkingen. Ook bevat het vruchtwater een stof die indien verhoogd een aanwijzing is voor open ruggetje of open hoofd. De test wordt verricht vanaf een zwangerschapsduur van veertien tot 19 weken. Het miskraamrisico van een vruchtwaterpunctie is lager dan bij de vlokkentest, namelijk 1 op 300.

Het structureel echoscopisch onderzoek (SEO).

Het SEO wordt ook wel 20-weken echo genoemd. Tijdens het SEO wordt gekeken naar de groei en ontwikkeling van uw kindje. Daarbij kunnen ook ernstige lichamelijke afwijkingen worden gezien. Diverse organen worden uitgebreid beoordeeld.

Lees voor meer informatie over het SEO de site van de RIVM.