Om u zo goed mogelijk te kunnen controleren en begeleiden, is het nodig dat wij uw administratieve en medische gegevens vastleggen. Eventuele stagiaires en waarneemsters kunnen deze gegevens ook inzien. Wij, evenals stagiaires en waarneemsters, hebben hierbij een wettelijke geheimhoudingsplicht. Dit is opgenomen in een zogenaamd privacyreglement. Uiteraard gaan wij, evenals onze stagiares en onze waarneemsters, erg zorgvuldig om met uw gegevens.