Privacy statement Verloskundig Centrum Assen e.o.

Voor Verloskundig Centrum Assen e.o. is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang bij de uitvoering van haar dienstverlening. Verloskundig Centrum Assen e.o. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Gelet op de aard van de dienstverlening van Verloskundig Centrum Assen e.o. is het soms noodzakelijk is om bepaalde persoonsgegevens te openbaren. Het is daarom van groot belang dat u kennis neemt van dit privacy statement.

Verwerking van persoonsgegevens

Verloskundig Centrum Assen e.o. verwerkt persoonsgegevens van opdrachtgevers wanneer deze contact hebben met Verloskundig Centrum Assen e.o.. Wanneer een opdrachtgever een verzoek om inschrijving plaatst, worden de persoonsgegevens verzameld die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening door Verloskundig Centrum Assen e.o. en verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan het verzoek om inschrijving. Tevens worden de persoonsgegevens verwerkt om de dienstverlening van Verloskundig Centrum Assen e.o. te factureren aan de verzekeraars. Tot slot kunnen de persoonsgegevens van opdrachtgevers door Verloskundig Centrum Assen e.o. worden gebruikt voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over de dienstverlening van Verloskundig Centrum Assen e.o.

Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, of uw e-mailadres wil blokkeren hiervoor, dan kunt u een bericht sturen naar: info@verloskundigcentrumassen.nl

Beveiliging gegevens

Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures en bewerkersovereenkomsten, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Privacy Gezondheidscentrum Kloosterveen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar Gezondheidscentrum Kloosterveen.

Vragen

Heeft u vragen over het privacy beleid van Verloskundig Centrum Assen e.o. dan kunt u deze sturen naar: info@verloskundigcentrumassen.nl