Stiefplan - voor samengestelde gezinnenHoe maak je een succes van je nieuwe gezin?

Het Stiefplan-traject bestaat uit:

  • Een boek, dat veel informatie verschaft en u door het plan heen begeleidt.
  • Een plan, dat u samen met uw partner en deels met de kinderen invult.
  • Een stiefplan-coach, die u begeleidt bij de gesprekken, u huiswerkopdrachten geeft en de lastige of gevoelige onderwerpen bespreekbaar en inzichtelijk maakt.

Wat levert het op?

Uw partnerrelatie zal worden versterkt. Dat is belangrijk omdat dat de basis is voor het gezin. U vindt de balans in uw rol als (stief)ouders en partner, in de zorg voor uw eigen kinderen en/of die van uw partner. Er komen heldere afspraken waar u op terug kunt vallen. Fijn voor u als (stief)ouder, maar zeker ook voor de kinderen. En u zult uw eigen plek vinden in het nieuwe gezin. Een plek die bij u past en die u gelukkig maakt.

Hoe werkt het Stiefplan?

Het Stiefplan en het bijbehorende boek vormen de basis voor de gesprekken. Hierin staan uitgebreid alle vragen en onderwerpen beschreven die aan de orde komen als u wilt gaan samenwonen of al samenwoont.

U kunt invullen welke steun u verwacht van uw partner (praktisch én emotioneel) en wat u belangrijk vindt in de opvoeding, hoe u wilt dat er met spullen wordt omgegaan, en welke rol de ex-partner en ex-schoonfamilie spelen. En passant hoort u misschien nog heel verrassende dingen van uw partner, of wist u van uzelf niet dat u sommige dingen eigenlijk heel belangrijk vindt.

In het zeer uitgebreide Persoonlijke Stiefplan vult u specifiek die onderwerpen in die op uw gezin van toepassing zijn. Hierin vindt u onder andere:

  • Hoe maakt u plek voor iedereen? (letterlijk en figuurlijk)
  • Consequenties voor de eerder gemaakte afspraken met uw ex-partner.
  • Het kiezen van een opvoedstijl.
  • Bloedband en stiefband naast elkaar.

Hoe ziet een traject eruit?

  • Stap 1 Kennismaken, wat is de situatie en wat zijn uw wensen?
  • Stap 2 Maken van het Stiefplan, inclusief coachgesprekken en huiswerkopdrachten.
  • Stap 3 Afronden van het plan en vastleggen afspraken.

Een traject bestaat gemiddeld uit 5 gesprekken en heeft een tijdsverloop van ca. 4 maanden. Tussen stap 1 en 3 werkt u veel samen thuis uit. Hierbij worden ook de kinderen door u betrokken. De mate waarin en de manier waarop is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en uw wensen hierin.

Neem de tijd om elkaars wensen te horen en keuzes te maken. Zaken die lastig zijn, worden met de coach besproken.

Het maakt niet uit of u wel of niet staat ingeschreven bij Verloskundig Centrum Assen e.o; wij helpen elk samengesteld gezin waar een kindje op komst is graag!

Vraag ons naar de mogelijkheden! U kunt een mail sturen naar info@verloskundigcentrumassen.nl onder vermelding van Stiefplan.