Pages

Coronavirus

 

Landelijke adviezen m.b.t. Coronavirus (COVID-19) en zwangerschap, bevalling en kraamtijd.

Onderstaande adviezen zijn opgeheven, toch willen wij u graag meenemen in ons gehanteerde beleid.

Graag willen wij u via deze weg informeren over ons beleid.

Verloskundig Centrum Assen e.o. realiseert zich dat er regionale verschillen zijn m.b.t het aantal besmettingen. Onze beroepsgroep, de KNOV, ziet de noodzaak tot landelijke adviezen voor de zorgverlening aan zwangeren en kraamvrouwen. Verloskundig Centrum Assen e.o. volgt de adviezen van de KNOV en het RIVM op.

Attentie contacten met verloskundige!

 • Bij twijfel en/of ongerustheid verzoeken wij u om altijd contact op te nemen.
 • Heeft u koorts (tenminste 38 graden Celsius)?
 • Heeft u last van uw luchtwegen (hoesten of benauwdheid)?
 • Zijn de klachten ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patiënt met een bevestigde infectie met Coronavirus?
 • Bent u op vakantie geweest in een land met code oranje?

Kom dan alstublieft niet naar het gezondheidscentrum of laat uw verloskundige niet naar uw huis komen indien het geen spoed is. Neem altijd vooraf contact op met uw verloskundige.

 Wat vragen wij verder van cliënten?

 • De reguliere verloskundige zorg wordt aangeboden. Uiteraard is dit onder voorwaarde van de inachtneming van de maatregelen van het RIVM.
 • Bezoekers van Gezondheidscentrum Kloosterveen wordt aangeraden om preventief een mondkapje mee te nemen naar het centrum. Mogelijk wordt u geadviseerd om vanwege omstandigheden in het centrum, een mondkapje te dragen.
 • Uw partner kan mee naar de controles en de echo’s. Wel vragen wij u om, indien mogelijk, alleen naar de controles te komen. Kinderen zijn op dit moment niet welkom.
 • Wij vragen u om in de wachtruimte 1,5 meter afstand van andere bezoekers te hanteren. Kom niet te vroeg voor uw afspraak (max. 5 minuten voor aanvang van uw afspraak) en wacht bij voorkeur op de stoelen voor de balie van uw verloskundige.
 • Wij vragen u om geen sieraden en horloges aan uw handen en polsen te dragen tijdens bezoek aan ons.
 • Houd uw telefoon bij voorkeur buiten de spreekkamer.
 • Draag tijdens contact met ons geen pluizige kleding en sjaals, maar kleding die op minimaal 60 graden gewassen kan worden.
 • Houd uw nagels kort, gebruik geen nagellak.
 • Geef geen hand.
 • Was uw handen regelmatig en goed met zeep, ook bij binnenkomst van de spreekkamer.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen en hoesten en gooi deze direct na gebruik in een afvalemmer.
 • Nies of hoest in uw elleboog.

Wat kunt u van ons verwachten?

Wij proberen besmetting van collega op collega te voorkomen door niet meer persoonlijk over te dragen. Dit zal telefonisch gebeuren.

Maatregelen Prenatale zorg: (Zwangerschapsbegeleiding)

 • Wij voeren bij voorkeur een gesprek op 1,5 meter afstand.
 • Wij vragen u telefonisch goed bereikbaar te zijn. Het kan zijn dat wij met een onbekend nummer bellen en wij verzoeken u dit gesprek aan te nemen.
 • Schrijf vragen die geen spoed hebben voorafgaand aan uw controle op en neem uw vragenlijst mee naar uw controle, zodat u niks vergeet te bespreken met ons en de telefoonlijn effectief gebruikt kan worden.
 • Wilt u zorgen dat u uw kraampakket bij 36 weken in huis heeft? Zou u deze willen controleren op compleetheid en daarna in het pakket willen laten zitten?
 • Voorlichting rondom de baring en belinstructies treft u aan in uw zorgplan vanaf bladzijde 23. Zou u dit thuis goed willen doornemen voor 36 weken?
 • Het (et)SEO gaat altijd door, ook als door ziekte de partner afwezig is. Als de zwangere ziek is kan de echo in overleg worden verplaatst.
 • Vanwege ons contactberoep dienen wij alle contacten te registreren tijdens uw contactmoment met ons. Wij zullen de naam en het telefoonnummer van de personen in uw dossier vastleggen.

Cliënten vooraf bellen voor een fysieke controle om zo de duur van de controle tot minimum te beperken is komen te vervallen. Wanneer er volgens de COVID-19 richtlijn een fysieke controle wordt gepland kan deze in de normale tijdsduur plaatsvinden met in acht neming van de hygiëne maatregelen volgens RIVM.

Wij hanteren onderstaand terugkomschema voor uw zwangerschapscontroles:

 • Vitaliteitsecho. Reden hiervan is om een niet vitale zwangerschap vroeg te kunnen diagnosticeren en voor plaatsbepaling zwangerschap;
 • Intake;
 • Termijnecho;
 • Counseling;
 • 13 weken SEO (Echotoon of praktijk)
 • 16 weken groei en bloeddruk;
 • 19 weken SEO (Echotoon of praktijk);
 • 20 weken groei en bloeddruk;
 • 24 weken groei en bloeddruk;
 • 28 weken RH en HB, groei en bloeddruk;
 • 30 weken groei en bloeddruk, indien nodig anti-D;
 • 32 weken groei en bloeddruk
 • 34 weken groei en bloeddruk;
 • 36 weken liggingsecho, belinstructies, groei en bloeddruk;
 • 37 weken groei en bloeddruk;
 • 38 weken groei en bloeddruk;
 • 39 weken groei en bloeddruk;
 • 40 weken groei en bloeddruk;
 • In overleg 41 weken groei en bloeddruk.

Natale zorg: (De bevalling)

 • Er is keuzevrijheid qua plaats bevalling.
 • Wij volgen de richtlijn van het lokale ziekenhuis wat betreft aantal bezoekers etc.

Postnatale zorg: (De kraamvisites)

 • U krijgt fysieke kraamvisites van uw verloskundige in uw kraamperiode. Indien er in het gezin Corona gerelateerde klachten zijn tijdens die visite dan overleggen kraamzorg en verloskundige over de meerwaarde van een fysieke visite. Zou u z.s.m. na het vaststellen van klachten contact met ons hierover op willen nemen?
 • Wij zullen zoveel mogelijk langdurige visites vermijden, m.u.v. spoedconsulten. Wij proberen u eventueel te bellen tussen 09:00 uur en 10:00 uur indien er behoefte is aan wat extra tijd voor vragen en/of overleg. Zou u de controles en uw vragenlijst bij de hand willen houden en goed bereikbaar willen zijn? Het kan zijn dat wij met een onbekend nummer bellen en wij verzoeken u dit gesprek aan te nemen.
 • Wij vragen u om het landelijke advies over het maximaal aantal bezoekers thuis na te leven.
 • Tijdens de fysieke kraamvisites willen wij bezoek vragen om even de ruimte te verlaten zolang wij aanwezig zijn. Hiermee voorkomen we dat het gezin, de verloskundige en ook de kraamverzorgenden in situaties komen met veel verschillende contacten en dus een grotere kans op besmetting. Op deze manier kan het kraamgezin optimaal beschermd worden, net als de verloskundige en de kraamverzorgende. Tevens kunnen we de continuïteit van zorg het beste waarborgen!
 • Wij adviseren u om uw bezoeker naar COVID-klachten en een eventuele vakantiebestemming te vragen. Bij klachten en/of code oranje vragen wij u overleg met uw kraamverzorgende en verloskundige te hebben, alvorens de bezoeker langs te laten komen.
 • Vanwege ons contactberoep dienen wij alle contacten te registreren tijdens uw contactmoment met ons. Wij zullen de naam en het telefoonnummer van de personen in uw dossier vastleggen.

U kunt van ons verwachten dat wij gebruik zullen blijven maken van onze korte lijnen tussen Verloskundig Centrum Assen e.o., Kraamcentrum Assen e.o. en Echotoon. Het beleid zal zo veel als mogelijk op elkaar afgestemd zijn.

Voor overige informatie verwijzen wij u naar het  RIVM.

Uw zwangerschapscontroles.

Graag brengen wij onderstaand overzicht onder de aandacht zodat u inzichtelijk hebt welke aanvullende, online informatie u kunt doornemen naast ons uitgebreide zorgplan. Uiteraard is elke zwangerschap weer anders en kan het zijn dat u andere en /of aanvullende informatie ontvangt. Algemene informatie vindt u op onze website onder voorlichting.

Intake:

 1. Wij nemen uw anamnese af a.d.h.v. het  intakeformulier. Zou u dit ruim voorafgaand aan uw afspraak willen invullen en willen mailen naar: info@verloskundigcentrumassen.nl?
 2.  Counseling en folders. Zou u deze informatie willen doornemen?
 3. Folder zwanger ontvangt u van ons met verwijzing bloedonderzoek. Zou u deze informatie willen doornemen uiterlijk voordat u gaat bloedprikken?
 4. Wij geven u uitleg over bloedonderzoek; Wat betreft de uitslag geldt geen bericht goed bericht.
 5. Wij geven u uitleg over ons unieke zorgplan.
 6. U wordt gewezen op regelzaken; verzekering, erkenning, gezag, voogdij en kraamzorg.
 7. Kraamzorg dient geregeld te worden. Wij kunnen u bij ons eigen Kraamcentrum Assen e.o. inschrijven.
 8. BV/FV : Zou u zich willen inlezen?
 9. Thuis/poliklinisch bevallen; mogelijk heeft u de keuze. Bed begane grond heeft de voorkeur bij een thuisbevalling.
 10. Wij adviseren u om uw huisarts en apotheek te informeren over uw zwangerschap.
 11. Attentie zwangerschapscursus op de praktijk.

2de Controle:

 1. Wij beoordelen en bespreken uw bloeduitslagen.
 2. U ontvangt een zwangerschapsverklaring. Zou u dit tijdig aan uw werkgever willen geven?
 3. U krijgt een uitdraai van uw zwangerschapskaart mee;  zou u deel 1 en 2 en achterin uw zorgplan willen plaatsen?
 4. 13 Weken echo: Heeft u al een afspraak gemaakt? U kunt zelf bellen voor een afspraak met Echotoon.
 5. SEO : Heeft u al een afspraak gemaakt? U kunt zelf bellen voor een afspraak met Echotoon.
 6. U krijgt een verwijzing SEO mee.
 7. Kraamzorg geregeld? U krijgt dan een cadeaubon mee. U kunt contact opnemen met Echotoon voor het plannen van uw pretecho indien u bij VCA en KCA bent ingeschreven. Uiteraard dient u bij Echotoon navraag te doen wat het beleid is rondom de pretecho’s.
 8. Heeft u de huisarts en apotheek geïnformeerd over uw zwangerschap?
 9. Heeft u uw kraampakket besteld en in huis? Zou u deze willen controleren op compleetheid en daarna in het pakket willen laten zitten?

20 Weken:

 1. Het SEO verslag zullen wij beoordelen en met u bespreken.
 2. Heeft u de erkenning en het gezag al geregeld?
 3. Attentie BV-cursus op praktijk.
 4. De folder kindsbewegingen van VSV Assen krijgt u mee.

24 Weken:

 1. Indien u rhesus-negatief bent krijgt u een formulier mee voor bloedonderzoek bij 27 weken. Dit kunt u laten prikken op het afnamelaboratorium van het WZA (07:00u-16:30u).
 2. Aanvraag HB en glucose mee; wij verzoeken u rond 28-30 weken te gaan prikken op het afnamelaboratorium van het WZA (07:00u-16:30u).
 3. Indien u ook bij KCA staat ingeschreven kunt u de 3d/4d-echo bij 28-29 weken plannen. U kunt contact opnemen met Echotoon voor het plannen van uw pretecho indien u bij VCA en KCA bent ingeschreven. Uiteraard dient u bij Echotoon navraag te doen wat het beleid is rondom de pretecho’s.

30 Weken:

 1. Uw uitslag van de RAL is inmiddels binnen. Eventueel krijgt u anti-D . Wij zullen de registratiekaart invullen en willen u vragen deze op de bus doen.
 2. Folder bevalhoudingen en pijnfolder mee. Iedereen mag op haar eigen manier bevallen zolang dat medisch verantwoord is.
 3. Geboorteplan aankaarten en badbevalling worden met u besproken.
 4. Uw bloeduitslagen worden beoordeeld en met u besproken.
 5. Afspraken worden nu vooruit inpland; 33-35-36 weken. Bij 35 of 36 weken krijgt u een dubbel consult i.v.m. de liggingsecho.
 6. Wij vragen u om het zorgplan goed ter voorbereiding op de liggingsecho door te nemen vanaf bladzijde 23.

36 Weken:

 1. Controle met liggingsecho. (U hoeft geen volle blaas te hebben)
 2. U krijgt een uitdraai van de zwangerschapskaart mee en de folders over pku, ght en iceterus mee. Wat betreft de uitdraai van uw zwangerschapskaart;  zou u deel 1 en 2 en achterin uw zorgplan willen plaatsen?
 3. U krijgt een evaluatieformulier mee over de door ons geleverde zorg en de zorg rondom borstvoeding.
 4. U wordt geïnformeerd over de mogelijkheden rondom anticonceptie na uw bevalling.
 5. Wij adviseren u om alvast vitamine k en/of d in huis halen.
 6. Wat moet er thuis klaarstaan?
 7. Wij adviseren u een bed op begane grond. Wij zullen dit toelichten.
 8. Laat ons weten of u nog bepaalde verzoeken/verwachtingen naar ons toe heeft.
 9. Wij nemen de belinstructies met u door.
 10. Indien uw baby in stuit ligt krijgt u een folder over uitwendige versie mee en zullen wij de opties doornemen.

40 Weken:

 1. Dit is uw laatste consult bij ons echter blijft u nog wel onder onze zorg; u krijgt een verwijzing mee i.v.m. serotiniteit en wij zullen u uitleg geven.
 2. De poli gynaecologie zal u benaderen voor een afspraak bij 41 weken. Daar krijgt u een CTG en echo.

Uw kraambedcontroles.

Graag brengen wij onderstaand overzicht onder de aandacht zodat u inzichtelijk hebt welke aanvullende, online informatie u kunt doornemen naast ons uitgebreide zorgplan. Uiteraard is elke kraamperiode weer anders en kan het zijn dat u andere en /of aanvullende informatie ontvangt. Algemene informatie vindt u op onze website onder voorlichting. Elk contact zal de verloskundige alle medische controles met u en / of uw kraamverzorgende bespreken.

Dag 1

 1. U dient uw huisarts binnen 24 uur na de bevalling op de hoogte te brengen van uw bevalling.
 2. U ontvangt van ons of het ziekenhuis een verslag van uw bevalling.
 3. Indien nodig krijgt u anti-D.
 4. Heeft u vitamine K en D in huis?

Dag 2 t/m 7

 1. U krijgt informatie en bericht over de hielprik en de gehoortest.

Dag 8

 1. U wordt geïnformeerd over de mogelijkheden rondom anticonceptie na uw bevalling.
 2. Is uw baby gestart met vitamine K?
 3. Heeft u kraamzorg van Kraamcentrum Assen? Graag willen wij u vragen om het evaluatieformulier over de door ons geleverde zorg en de zorg rondom borstvoeding met uw kraamverzorgende van Kraamcentrum Assen e.o. mee te geven.
 4. Wij zullen een telefonische nacontrole met u afspreken.

Vragen over COVID-19 en zwangerschap?

Graag verwijzen wij u voor meer informatie naar de informatie van het RIVM.

Vragen over COVID-19 in combinatie met zwangerschap en werk?

Graag verwijzen wij u voor meer informatie naar de informatie van het RIVM.