Pages

Waarneemster

Wij staan voor continuïteit van uw verloskundige zorg. Dit houdt in dat wij als praktijk een waarneemster hebben tijdens ziekte, bijscholingen en vakantie. Tevens hebben wij een achterwachtregeling.

Nazlee Ghandhari neemt op dit moment o.a. de verloskundige werkzaamheden van Lotte Brongers waar.