Het normale tijdstip van bevallen ligt tussen de 37e en 42e week, dus drie weken voor de uitgerekende datum en twee weken erna. Iedere bevalling begint anders. De ene vrouw krijgt eerst bloed- en of slijmverlies, de ander begint met het breken van de vliezen en weer een ander begint met weeën. Het verloop van uw bevalling is afhankelijk van veel factoren. Indien u voor de eerste keer bevalt (u bent dan een primi) is de bevalling vaak zwaarder en duurt het langer. Bij alle volgende bevallingen (u bent dan een multi) verloopt het vaak een stuk vlotter.

Een bevalling is op te delen in drie fases:

 • Ontsluitingsfase:
  Tijdens deze fase zal de baarmoedermond weker worden, verstrijken (veranderen in vorm en positie) en open gaan (van nul tot tien centimeter). De ontsluitingsfase is ook weer op te delen in drie fases: Ten eerste de transformatiefase. Hierin zijn de weeën onregelmatig in frequentie en wisselend in kracht en duur. Tijdens deze fase vindt het weker worden van de baarmoedermond plaats en een deel van het verstrijken. Daarna volgt de latente fase: de weeën nemen toe in frequentie en worden regelmatiger. De eerste centimeters ontsluiting worden bereikt en de baarmoedermond verstrijkt. Tot slot de actieve fase. Deze start meestal rond de vier tot zes centimeter ontsluiting. U ervaart heftige weeën, die kort op elkaar volgen, krachtig zijn en ongeveer 60-90 seconden aanhouden.
  De ontsluitingsfase duurt bij primi’s gemiddeld 8 tot 24 uur en bij multi’s 3 tot 10 uur.
 • Uitdrijvingsfase:
  Nadat volledige ontsluiting (10 centimeter) is bereikt, kunt u de baby naar buiten persen. De meeste vrouwen ervaren dan tijdens de weeën een niet-tegen-te-houden-drukgevoel (persdrang). Het hoofdje van uw kindje zal tijdens de uitdrijving steeds dieper in het bekken komen te liggen en uiteindelijk geboren worden. De uitdrijvingsfase duurt bij primi’s gemiddeld 30 tot 90 minuten (maximaal 2 uur). En bij multi’s 5 tot 30 minuten (maximaal 1 uur.)
 • Het nageboortetijdperk:
  Na de geboorte van uw kindje volgt de moederkoek (placenta). Door samentrekkingen van de baarmoeder raakt de placenta los van de baarmoederwand. Met een beetje meepersen door u komt de placenta vaak binnen 30 minuten na de geboorte van uw kindje ook naar buiten. Het nageboortentijdperk mag maximaal één uur duren.