De eerste afspraak maken we meestal tussen de 8ste en 12de week van uw zwangerschap en duurt ongeveer 1:15 uur. Vervolgcontroles duren 15 minuten. Het aantal zwangerschapsweken begint te tellen vanaf de eerste dag van uw laatste menstruatie.

Tijdens deze controle stellen wij u een aantal vragen om gegevens te verzamelen die voor de begeleiding van uw zwangerschap van belang kunnen zijn. Deze gegevens noteren wij in uw dossier.

De volgende onderwerpen/vragen komen onder andere aan de orde:

 • De eerste dag van uw laatste menstruatie.
 • Het verloop van uw menstruatiecyclus.
 • Datum van de zwangerschapstest.
 • Wanneer u gestopt bent met eventuele anticonceptie. (Pil, spiraal, o.i.d.)
 • Komen er ziekten en/of aangeboren afwijkingen voor in uw familie. (Denkt u bijvoorbeeld aan hartafwijkingen, suikerziekte, hoge bloeddruk of aan bijzonderheden die uw moeder in de zwangerschap had)
 • Bent u gezond? En uw partner?
 • Wat is uw medische voorgeschiedenis?
 • Wat is uw verloskundige voorgeschiedenis? (Bent u al eens bevallen of heeft u een miskraam gehad?)

U kunt ons helpen door van te voren het intakeformulier te downloaden en deze voorzien van uw gegevens terug te mailen naar info@verloskundigcentrumassen.nl

Ook bieden wij op onze spreekuurlocatie een eerste echo aan! Dit noemen wij de termijnecho.
Tijdens deze echo kijken we of het hartje klopt,  hoe lang u precies zwanger bent en of er eventueel sprake is van een meerling zwangerschap. Tijdens deze echo kunnen wij niet beoordelen of uw kindje gezond zal zijn.

Een onderwerp dat ook aan de orde komt is prenatale screening. In de zwangerschap kunt u uw ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal aangeboren aandoeningen, zoals down-, edwards- of patausyndroom, een open rug of een hartafwijking. Dit heet prenatale screening. U kunt kiezen voor de volgende onderzoeken:
–              de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom.
–              of de 13 en/of 20 wekenecho, dat zijn onderzoeken naar lichamelijke afwijkingen.
U bepaalt zelf of u deze onderzoeken wilt laten doen.

Bij uw eerste gesprek vraagt de verloskundige of u meer wilt weten over deze screeningen. Wilt u zich alvast voorbereiden op dit gesprek? Lees dan de informatie op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl. Op deze site vindt u ook een keuzehulp Bewust kiezen en tips over hoe u met uw partner of anderen kunt bespreken of u deze onderzoeken wilt. Verder kunt u er verhalen lezen van vrouwen die ook moesten kiezen of zij dit onderzoek wilden laten doen.”

Bij een zwangere worden standaard de volgende bloedonderzoeken verricht: bloedgroep, rhesusfactor, irregulaire antistoffen, Hepatitis B, Lues (syfilis), HIV, Hb (ijzergehalte) en glucose. U krijgt van ons formulieren mee voor het laboratorium in het Wilhelmina ziekenhuis Assen.

Tot slot informeren wij u over onze werkwijze en bespreken met u de wederzijdse verwachtingen. Hierna zullen wij een afspraak met u maken voor de vervolgcontrole, welke ongeveer 15 minuten duurt. Denkt u meer tijd nodig te hebben omdat u wat wilt bespreken, dan kan dat door middel van een extra afspraak. U krijgt uiteraard tijdens uw bezoek gelegenheid om uw vragen te stellen.

Tips:

Bij uw eerste afspraak verzoeken wij u om de onderstaande gegevens mee te nemen:

 • Uw verzekeringsgegevens.
 • Uw identiteitsbewijs.
 • Eventuele gegevens van eerdere zwangerschappen en bevallingen (die niet bij ons hebben plaatsgevonden).