Verloskundig Centrum Assen e.o. is van mening dat iedere zwangere vrouw en iedere pasgeboren baby recht heeft op verloskundige zorg van de hoogste kwaliteit.

Tevens worden er door onder andere de overheid en zorgverzekeraars eisen gesteld aan de kwaliteit van onze zorg. Onderstaand vindt u een overzicht van de kwaliteitsborgen waar de verloskundigen aan voldoen.

BIG-register.

De overheid borgt met het BIG-register het minimale niveau aan kennis en vaardigheden dat van een beroepsbeoefenaar in de zorg mag worden verlangd. Door inschrijving in het BIG register is een verloskundige bevoegd om haar beroep uit te oefenen. Eis voor (her)registratie is dat zij haar deskundigheid en vaardigheden op peil houdt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.ribiz.nl

Echoregister.

BEN hanteert een echoregister. Echoscopisten die zijn ingeschreven in dit register voldoen aan de (opleidings)eisen om echo’s te verrichten. Echoscopiste Lotte Brongers van Verloskundig Centrum Assen e.o. is bevoegd tot het uitvoeren van eerstelijns echoscopiën en ingeschreven bij BEN.

Kwaliteitsregister.

Inschrijving in het Kwaliteitsregister Verloskundigen geeft aan dat de verloskundige actief is en gedurende een afgesproken periode volgens de norm van de beroepsgroep heeft geïnvesteerd in het verwerven van kennis en vaardigheden door het volgen van trainingen en bijscholing.

Zorgverzekeraars.

Verloskundig Centrum Assen e.o. voldoet aan de eisen die door zorgverzekeraars aan een verloskundigenpraktijk worden gesteld, daarom hebben wij contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Verloskundige zorg wordt vergoed vanuit het basispakket.

Klachtencommissie.

De verloskundigen van Verloskundig Centrum Assen e.o. streven naar een optimale zorgverlening. Mede door uw feedback kunnen wij dit zo houden en zo nodig verbeteren. Mocht het voorkomen dat u niet (volledig) tevreden bent over onze zorg, dan vragen wij u dat aan ons kenbaar te maken. Hopelijk kunnen we middels een goed gesprek de onvrede bij u wegnemen. Het is ook mogelijk om een gesprek te hebben met de andere verloskundige. Samen hebben we het dan over de klacht.

Een gesprek geeft vaak duidelijkheid en biedt ruimte om de wederzijdse verwachtingen te bespreken, waardoor wij rekening met uw gevoelens kunnen houden. Dit bevordert de samenwerking en het vertrouwen.

Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is, of als een gesprek het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan een klachtenfunctionaris.

Verloskundig Centrum Assen e.o. is aangesloten bij CBKZ.

Contact
Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg
Molenstraat 30
4201 CX Gorinchem
Telefoon 088-0245123
E-mail: klachtverloskunde@cbkz.nl