Uw tweede en overige controles duren ongeveer 15 minuten. Aan het einde van elke afspraak wordt een vervolgafspraak gemaakt. Indien u meer tijd nodig hebt is dit in overleg altijd mogelijk. U bent altijd vrij uw partner, een familielid of een vriendin mee te nemen.

Tijdens de controles zullen wij u vragen hoe u zich voelt, hoe u de zwangerschap beleeft en verrichten wij lichamelijk onderzoek. Uiteraard zijn wij tussentijds altijd bereikbaar voor uw vragen of problemen.

De volgende onderzoeken zijn standaard tijdens de controles:

 • Het meten van uw bloeddruk.
 • Uitwendig onderzoek. (Om de groei van de baby te controleren.)
 • Ligging van de baby. (Vanaf ongeveer 28 weken.)
 • Harttonen van de baby. (Vanaf 14 weken.)
 • Liggingsecho. (Bij 36 weken.)

Bij een zwangerschapsduur van ongeveer 20 weken bespreken we met u de keuze voor borst- of flesvoeding en de keuze voor een thuisbevalling of een poliklinische bevalling.

De kans op bloedarmoede is in de zwangerschap verhoogd, daarom zullen wij uw Hb (ijzer)-gehalte bij 30 weken nog een keer bepalen (indien nodig of op verzoek kan dit  eerder herhaald worden).

Bij 36 weken zullen wij de bevalling met u doorspreken en beantwoorden wij al uw vragen. Indien u dit wenst geven wij u een folder mee over omgaan met pijn tijdens de bevalling. Ook ontvangt u een folder over de hielprik.

De controles zijn bedoeld om het verloop van uw zwangerschap te beoordelen. Bij afwijkende bevindingen kunnen wij u tijdig verwijzen naar de gynaecoloog of huisarts.
Tijdens de controles noteren wij onze bevindingen op uw zwangerschapskaart in de praktijkbrochure. Deze praktijkbrochure dient u altijd mee te nemen naar het spreekuur. Ook adviseren wij u deze praktijkbrochure mee te nemen als u op reis gaat.

Een gebruikelijk schema van controles is;

 • Tot 26 weken om de 4 weken.
 • Tot 32 weken om de 3 weken.
 • Tot 36 weken om de 2 weken.
 • Vanaf 36 weken tot aan de bevalling iedere week.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en het verloop van uw zwangerschap kunnen we meer of minder controles afspreken.

Uw zwangerschapscontroles.

Graag brengen wij onderstaand overzicht onder de aandacht zodat u inzichtelijk hebt welke aanvullende, online informatie u kunt doornemen naast ons uitgebreide zorgplan. Uiteraard is elke zwangerschap weer anders en kan het zijn dat u andere en /of aanvullende informatie ontvangt. Algemene informatie vindt u op onze website onder voorlichting.

Intake:

 1. Wij nemen uw anamnese af a.d.h.v. het  intakeformulier. Zou u dit ruim voorafgaand aan uw afspraak willen invullen en willen mailen naar: info@verloskundigcentrumassen.nl?
 2.  Counseling en folders. Zou u deze informatie willen doornemen?
 3. Folder zwanger ontvangt u van ons met verwijzing bloedonderzoek. Zou u deze informatie willen doornemen uiterlijk voordat u gaat bloedprikken?
 4. Wij geven u uitleg over bloedonderzoek; Wat betreft de uitslag geldt geen bericht goed bericht.
 5. Wij geven u uitleg over ons unieke zorgplan.
 6. U wordt gewezen op regelzaken; verzekering, erkenning, gezag, voogdij en kraamzorg.
 7. Kraamzorg dient geregeld te worden. Wij kunnen u bij ons eigen Kraamcentrum Assen e.o. inschrijven.
 8. BV/FV : Zou u zich willen inlezen?
 9. Thuis/poliklinisch bevallen; mogelijk heeft u de keuze. Bed begane grond heeft de voorkeur bij een thuisbevalling.
 10. Wij adviseren u om uw huisarts en apotheek te informeren over uw zwangerschap.
 11. Attentie zwangerschapscursus op de praktijk.

2de Controle:

 1. Wij beoordelen en bespreken uw bloeduitslagen.
 2. U ontvangt een zwangerschapsverklaring. Zou u dit tijdig aan uw werkgever willen geven?
 3. U krijgt een uitdraai van uw zwangerschapskaart mee;  zou u deel 1 en 2 en achterin uw zorgplan willen plaatsen?
 4. 13 Weken echo: Heeft u al een afspraak gemaakt? U kunt zelf bellen voor een afspraak met Echotoon.
 5. SEO : Heeft u al een afspraak gemaakt? U kunt zelf bellen voor een afspraak met Echotoon.
 6. U krijgt een verwijzing SEO mee.
 7. Kraamzorg geregeld? U krijgt dan een cadeaubon mee. U kunt contact opnemen met Echotoon voor het plannen van uw pretecho indien u bij VCA en KCA bent ingeschreven. Uiteraard dient u bij Echotoon navraag te doen wat het beleid is rondom de pretecho’s.
 8. Heeft u de huisarts en apotheek geïnformeerd over uw zwangerschap?
 9. Heeft u uw kraampakket besteld en in huis? Zou u deze willen controleren op compleetheid en daarna in het pakket willen laten zitten?

20 Weken:

 1. Het SEO verslag zullen wij beoordelen en met u bespreken.
 2. Heeft u de erkenning en het gezag al geregeld?
 3. Attentie BV-cursus op praktijk.
 4. De folder kindsbewegingen van VSV Assen krijgt u mee.

24 Weken:

 1. Indien u rhesus-negatief bent krijgt u een formulier mee voor bloedonderzoek bij 27 weken. Dit kunt u laten prikken op het afnamelaboratorium van het WZA (07:00u-16:30u).
 2. Aanvraag HB en glucose mee; wij verzoeken u rond 28-30 weken te gaan prikken op het afnamelaboratorium van het WZA (07:00u-16:30u).
 3. Indien u ook bij KCA staat ingeschreven kunt u de 3d/4d-echo bij 28-29 weken plannen. U kunt contact opnemen met Echotoon voor het plannen van uw pretecho indien u bij VCA en KCA bent ingeschreven. Uiteraard dient u bij Echotoon navraag te doen wat het beleid is rondom de pretecho’s.

30 Weken:

 1. Uw uitslag van de RAL is inmiddels binnen. Eventueel krijgt u anti-D . Wij zullen de registratiekaart invullen en willen u vragen deze op de bus doen.
 2. Folder bevalhoudingen en pijnfolder mee. Iedereen mag op haar eigen manier bevallen zolang dat medisch verantwoord is.
 3. Geboorteplan aankaarten en badbevalling worden met u besproken.
 4. Uw bloeduitslagen worden beoordeeld en met u besproken.
 5. Afspraken worden nu vooruit inpland; 33-35-36 weken. Bij 35 of 36 weken krijgt u een dubbel consult i.v.m. de liggingsecho.
 6. Wij vragen u om het zorgplan goed ter voorbereiding op de liggingsecho door te nemen vanaf bladzijde 23.

36 Weken:

 1. Controle met liggingsecho. (U hoeft geen volle blaas te hebben)
 2. U krijgt een uitdraai van de zwangerschapskaart mee en de folders over pku, ght en iceterus mee. Wat betreft de uitdraai van uw zwangerschapskaart;  zou u deel 1 en 2 en achterin uw zorgplan willen plaatsen?
 3. U krijgt een evaluatieformulier mee over de door ons geleverde zorg en de zorg rondom borstvoeding.
 4. U wordt geïnformeerd over de mogelijkheden rondom anticonceptie na uw bevalling.
 5. Wij adviseren u om alvast vitamine k en/of d in huis halen.
 6. Wat moet er thuis klaarstaan?
 7. Wij adviseren u een bed op begane grond. Wij zullen dit toelichten.
 8. Laat ons weten of u nog bepaalde verzoeken/verwachtingen naar ons toe heeft.
 9. Wij nemen de belinstructies met u door.
 10. Indien uw baby in stuit ligt krijgt u een folder over uitwendige versie mee en zullen wij de opties doornemen.

40 Weken:

 1. Dit is uw laatste consult bij ons echter blijft u nog wel onder onze zorg; u krijgt een verwijzing mee i.v.m. serotiniteit en wij zullen u uitleg geven.
 2. De poli gynaecologie zal u benaderen voor een afspraak bij 41 weken. Daar krijgt u een CTG en echo.

De begeleiding van uw verloskundige.

Tijdens deze bijzondere periode in uw leven heeft iedere vrouw recht op professionele verloskundige zorg. In onze visie is deze zorg begeleidend en ondersteunend van aard. Zwangerschap en bevalling zijn immers  natuurlijke en gezonde fases in het lichaam van een vrouw. Iedere vrouw heeft zeggenschap over haar eigen leven en welzijn. Zij is zelf in staat om (medische) keuzes te maken die het beste passen bij haar persoonlijke situatie. De verloskundige kan door zorg-op-maat, informatie, advies en ondersteuning hier aan bijdragen. Bij onze manier van zorgverlening staan betrokkenheid, aandacht, tijd, vertrouwen en een persoonlijke benadering hoog in het vaandel.

Voorlichting.

Op onze website staat veel informatie over alles wat met zwangerschap te maken heeft.