Er kunnen zich verschillende situaties voordoen waarin het nodig is om uw borstvoeding af te kolven.

Productie stimuleren.

Het kan zijn dat tijdens de eerste dagen uw melkproductie nog niet voldoende op gang is, terwijl het gewichtsverlies van uw kindje het noodzakelijk maakt om uw borsten extra te stimuleren. Ook wanneer uw kindje (nog) niet goed aan de borst drinkt, is het belangrijk te beginnen met kolven om zodoende de melkproductie te stimuleren. Begin in ieder geval met kolven indien uw kindje binnen 12 tot 24 uur na de bevalling nog niet goed heeft aangelegen of efficiënt aan de borst heeft gedronken.

Ook voor het kolven geldt, hoe vaker de borsten worden gestimuleerd, hoe beter de melkproductie. Probeer minimaal 8 keer per dag te kolven. Kolf ongeveer 10 tot 20 minuten per borst.

Uw kindje op de couveuse afdeling.

Ligt uw kindje in het ziekenhuis op de couveuse afdeling en bent u van uw kindje gescheiden, dan is het belangrijk dat u, zodra de situatie dit toelaat, begint met kolven. Dit moet gebeuren op de tijden dat u normaal gesproken uw kindje de borst zou geven. Dit komt neer op ongeveer 8 x per dag. Wanneer dit te belastend voor u is, probeer dan zo vaak mogelijk te kolven. Vaak en kort kolven heeft meer effect op de melkproductie dan minder vaak en langer. Dus liever 8 x 5 minuten kolven dan 5 x 8 minuten kolven. In beide gevallen kolft u 40 minuten maar vaker en korter is effectiever en stimuleert de productie beter. 

De afgekolfde melk kan aan uw kindje worden gegeven met:

  • Een theelepel.
  • Een kopje (cupfeeding).
  • Een voedingsspuitje (fingerfeeding).

De kraamverzorgster of verpleegkundige zal u leren hoe u dit moet doen.