In de wet is geregeld dat een werkneemster de eerste negen levensmaanden van het kind het werk maximaal een kwart van de arbeidstijd mag onderbreken voor het geven van borstvoeding of het kolven. Dit kan ook betekenen dat, indien u de mogelijkheid heeft, u deze tijd gebruikt om naar huis of het kinderdagverblijf te gaan om zelf te voeden.

Deze tijd wordt doorbetaald. Voorwaarde is wel dat u de werkgever hiervan in kennis hebt gesteld. Overigens is een werkgever verplicht om te voorzien in een schone ruimte die kan worden afgesloten, waarin rustig kan worden afgekolfd. Meer hierover kunt u lezen op http://www.minszw.nl/

Wanneer u weer aan het werk gaat, zal uw kindje melk krijgen uit een flesje indien u op uw werk bent. Dit zal gewoon uw moedermelk zijn. U kunt de melk voor uw kindje afkolven tijdens werkdagen. Vaak kunt u volstaan met één tot drie keer kolven tijdens een werkdag.
 
De eerste weken wordt afgeraden uw kindje een fles te geven vanwege eventuele zuigverwarring. Na een week of vier tot zes, als uw kindje het drinken aan de borst helemaal door heeft, zal hij niet meer verward raken. Dit is een goed moment om uw kindje te gaan leren uit een fles te drinken. Indien u dit niet oefent kan het zijn dat uw kindje moeite heeft met het drinken uit de fles tegen de tijd dat het echt nodig is. Ook een fopspeen kunt u vanaf een week of 4 tot 6 prima gebruiken, baby’s kunnen dan beter onderscheid maken tussen honger en zuigbehoefte.
 
Het afkolven van moedermelk is ook iets wat u moet oefenen. Het is goed om hier rond 6 weken na de geboorte mee te beginnen. Probeer 2 à 3 keer per week wat te oefenen met kolven. Het beste moment daarvoor is na de ochtendvoeding. 
 
Het gaat in eerste instantie niet om de hoeveelheid melk die u kolft, 20 tot 30 ml. is voldoende. U kunt de hoeveelheid afgekolfde melk in de loop van de daaropvolgende weken opvoeren. Kijk er niet van op als u bij de eerste paar keer kolven, weinig melk afkolft. Het is natuurlijk heel anders wanneer uw kindje aan de borst drinkt dan wanneer u kolft. Het is soms even wennen.