Wisselingen in uw stemming horen bij uw zwangerschap. Praat er over en laat u er niet door uit het veld slaan. Het lucht op als u erover praat en de omgeving begrijpt wat er met u aan de hand is.